Aunty CCTV « Siyatha FM

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 15

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 14

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 08

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 03

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 19

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 18

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 05

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 26

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 22

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 21

 • Siyatha 24

  අරවින්ද ආශ්චර්යා කියපු කතා එක පොකුරට මෙන්න | රහම ටික Cut 01

  මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයෙකු අතර හමුවක් ගැන විපක්ෂ නායක ප්‍රශ්න කරයි

  පළමු තරගය මාලිංගගේ නමින් අවසන් තරගය කුලසේකරගේ නමින් – ඇමති හරීන් කියයි

  අගමැති අලූත් ලකුණකින් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට එන බව කියයි

  ළඟම පාසල හොඳම පාසල ක්ද? මැරෙන පාසලක් ද? මව්පියන්ගෙන් චෝදනා

  “කිරෙන් සපිරි දැයක්” වැඩසටහන ඇරඹේ

  සුවද විලවුන් හැදුන හැටි දන්නේ කීයෙන් කීයද? – මෙන්න ඒ ගැන

  ඒ සම්මානය මට අයිති නෑ, ඒක අයිති කේන්ට – බෙන් ස්ටොක් නවසීලන්ත සම්මානය ප‍්‍රතික්‍ෂේප කරයි

  හනේ හනේ අරවින්ද ද සිල්වා

  වත්මන් ආණ්ඩුව සැබෑ සහජීවනයේ ප්‍රතිමූර්තිය වන බව මරික්කාර් කියයි