Aunty CCTV « Siyatha FM

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 15

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 14

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 08

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 05 03

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 19

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 18

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 04 05

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 27

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 26

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 22

AUNTY CCTV | SIYATHA FM – 2018 03 21

 • Siyatha 24

  විජග්‍රහණයේ සැමරුමට අදට දස වසරයි

  ශ්‍රී පාද වන්දනා වාරය අදින් අවසන් – අවාරයේ ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ එන්න එපා පූජ්‍ය ඛෙංගමුවේ ධම්මදින්න හිමියන් ඉල්ලයි

  සම්බුදු තෙමගුල සිහිපත් කෙරෙන වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය අදයි

  මැතිසබේ ආරක්ෂාවට කෝටි 11ක සී.සී.ටී.වී

  ජාතික වෙසක් උත්සවය අද හික්කඩුව තෙල්වත්ත රත්පත් රජමහා විහාරස්ථානයේ දි

  පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත් වූවන්ට උදව් උපකාර කරන්න කැමතිද? ඒ ගැන මාවරලේ භද්දිය හිමියන්ගෙන් විශේෂ පණිවිඩයක්

  බන්දනාගාර රැදිවියන් බැලීමට ලබා දුන් දින වල වෙනසක්

  වැලිකඩ ඉතිහාසය අලුත් වෙයි

  සීගිරිය දේශිය සංචාරකයන්ට දින තුනක් නොමිලේ

  වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් දන්සැල් ලියාපදිංචි කිරිමේ අඩුවක්