මිථුන ලග්නය « Siyatha FM

මිථුන ලග්නය

රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රබෝධයෙන් ගතකල හැකි දිනයක්.අතමිට මුදල් ගැවසේවි.කලාකාමී කටයුතු දියුණු වෙනවා. ගෙදරදොර හා පෙම් සබදතාවයන් මුල්කොටගෙන ගැටළු මතුවිය හැකි නිසා ඒ පිලිබදව කල්පනාකාරිවන්න.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය        ජය අංකය 05