මිථුන ලග්නය « Siyatha FM

මිථුන ලග්නය

ඔබේ පෞරුෂය පෙන්වන දිනයක්.තරමක් කාර්යබහුල වේවි.ගෙදරදොර කටයුතු පිලිබදවත් අවධානය යොමු කරනවා.පෙම් සබදතා දියුණු වෙනවා.

ජය වර්ණය ලා කොළ පැහැය

ජය අංකය 07