ධනු ලග්නය « Siyatha FM
logo

ධනු ලග්නය

ඔබ ධෛර්යමත්ව කටයුතු කල යුතු දිනයක්.සහෝදරයන් සමග කරන ගනුදෙනු වලින් පාඩු සහගත තත්වයක් උදා වේවි.උසස් අය සමග සුහදශීලිව කටයුතු කරන්න.

ජය වර්ණය ලා නිල් පැහැය                    ජය අංකය 07